logo


UBYTOVACÍ PORIADOK PENZIÓNU STARÁ FARA MAKOV

1. Pri nástupe na pobyt ste povinní preukázať sa identifikačným dokladom (identifikačná karta, cestovný pas). Prihlasovanie pobytu cudzincov sa spravuje osobitnou právnou úpravou.

2. Obsadenie izby je možné v deň nástupu po 11:00 hod. Uvoľnenie izby je v deň odchodu do 10.00 hod. Do tohto času hosť izbu uvoľní, ak nebolo vopred dohodnuté inak. Pokiaľ tak hosť neurobí, bude mu zaúčtovaný pobyt za nasledujúci deň. Polpenzia začína v deň nástupu večerou a končí raňajkami v deň odchodu.

3. Ubytovacie zariadenie uplatňuje storno poplatky a storno podmienky v súlade s obchodnými podmienkami s tým, že v prípade zrušenia objednaných a potvrdených služieb účtuje :

a/ 1 až 5 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno poplatok 100% z ceny objednaných služieb
b/ 5 – 14 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno poplatok 50% z ceny objednaných služieb
c/ viac ako 14 dní pred nástupom na pobyt je zrušenie objednaných služieb bez storno poplatkov

4. V čase od 23.00 hod. do 07:00 hod. je v ubytovacej časti penziónu nočný kľud.

5. V celom penzióne je prísny zákaz fajčenia a manipulovania s ohňom.

6. Neubytovaní hostia smú vchádzať na izby iba so súhlasom ubytovateľa.

7. Je zakázané vynášať na izby: reštauračné sklo, porcelán, príbory a pod.

8. Raňajky sú podávané od 7.30 do 9.30 hod. a večere od 17.00 do 19.00 hod. ak sa vopred nedohodlo inak.

9. V objekte ubytovacieho zariadenia a osobitne v izbách nie je povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto opatrenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiace príp. masážne strojčeky, sušičky vlasov a pod.)

10. Objekt je napojený na vlastnú biologickú čistiareň odpadových vôd, prosíme vás preto o nesplachovanie hygienických potrieb (pánske ochrany, hygienické vložky) do WC, nakoľko tým dochádza k jej znefunkčneniu .

11. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

12. V prípade špecifických požiadaviek sa zákazníci môžu obrátiť na pracovníka recepcie, ktorý preverí, či bude môcť vyjsť v ústrety požiadavkám.

13. K penziónu patrí bezplatné ale nestrážené parkovisko.

14. Ubytovacie zariadenie zabezpečuje hosťom služby minimálne v rozsahu určenej vyhláškou v stanovenej kategórii ,,penzión*’’.

15. Sťažnosti, reklamácie hostí prípadne pripomienky a návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijma vedenie penziónu. Hosťom je k dispozícii reklamačný poriadok a kniha prianí a sťažností na recepcii penziónu.

16. Tento ubytovací poriadok je k dispozícii hosťom na izbách a na recepcii penziónu na viditeľnom mieste.